Domů » BLAHOPŘEJEME!

BLAHOPŘEJEME!

18. 2. 2021

Blahopřejeme našim žákům, kteří se rozhodli svůj další studijní čas věnovat uměleckým oborům.

Na Konzervatoř Brno úspěšně vykonal talentové zkoušky
Matyáš Matoulek a byl přijat ke studiu ve studijním oboru hra na klavír.
Pedagogické vedení: MgA. Peter Kučera

Přijímací zkoušky na brněnskou Střední školu umění a designu, obor Grafický design, úspěšně složily
a byly ke studiu přijaty žákyně oboru Výtvarná tvorba Kristýna Coufalová, Kamila Kollarčíková,
Karolína Košťálová a Anežka Mikšovičová
a Tereza Sedílková na Střední odborné učiliště
tradičních řemesel, na maturitní obor Design interiéru.
Pedagogické vedení: Mgr. Martina Magni

Přejeme hodně úspěchů v dalším studiu!

Skip to content