Domů » BLAHOPŘEJEME!

BLAHOPŘEJEME!

18. 2. 2021

Blahopřejeme našim žákům, kteří se rozhodli svůj další studijní čas věnovat uměleckým oborům.

Na Konzervatoř Brno úspěšně vykonal talentové zkoušky
Matyáš Matoulek a byl přijat ke studiu ve studijním oboru hra na klavír.
Pedagogické vedení: MgA. Peter Kučera

Přijímací zkoušky na brněnskou Střední školu umění a designu, obor Grafický design, úspěšně složily žákyně oboru Výtvarná tvorba Kristýna Coufalová, Kamila Kollarčíková, Karolína Košťálová
a Anežka Mikšovičová
a byly ke studiu přijaty.
Pedagogické vedení: Mgr. Martina Magni

Přejeme všem hodně úspěchů v dalším studiu!