Domů » VÝUKA OD 24. KVĚTNA 2021

VÝUKA OD 24. KVĚTNA 2021

21. 5. 2021

Výuka v základních uměleckých školách se bude od pondělí 24. 5. řídit dle Informace k provozu škol (MŠMT) ze dne 18. 5. 2021 a Dodatečné informace k provozu ze dne 21. května. Individuální a kolektivní výuka bude probíhat pouze prezenčně, online přenosy výuky kolektivních předmětů jsou ukončeny k 21. 5. 2021 – změna v čestném prohlášení: od pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů. Osobní účast ve výuce a na konzultacích ve vnitřních prostorách je umožněna pro skupinu do 10 žáků bez povinnosti dokládat testování, pro skupiny nad 10 žáků za podmínky doložení testování, nebo čestného prohlášení zákonného zástupce žáka.

Formulář čestného prohlášení ke stažení najdete zde.

Do budovy školy je umožněn vstup pouze žákům, konzultace s rodiči je možná online, telefonicky, nebo e-mailem.

Veškeré změny budou průběžně aktualizovány a umístěny na webových stránkách školy.

Skip to content