Základní umělecká škola Kuřim
Telefon: 541 420 060
E-mail: zus.kurim@worldonline.cz

KONTAKTY

PF 2021

Vážení rodiče, žáci a přátelé,

děkujeme Vám za přízeň, náklonnost a důvěru, kterou nám věnujete.
Za zaměstnance a žáky Základní umělecké školy Kuřim Vám přejeme do nového roku 2021
hodně zdraví, lásky, pokoje a radosti z umění.

 Pavlína Zámečníková, Radmila Strážnická, Iva Hrbáčková