Domů » O škole » Zaměstnanci » Naděžda Chocholáčová

Naděžda Chocholáčová

Hra na kytaru, folkový soubor

První hudební vzdělání jsem získala v kuřimské umělecké škole u ředitele Stanislava Skalského a později v Brně u prof. Jiřího Křižáka. Hru na kytaru jsem studovala na brněnské konzervatoři ve třídě prof. Arnošta Sádlíka a studium jsem ukončila samostatným absolventským koncertem. Po absolutoriu jsem pedagogicky působila na Lidové škole umění v Kuřimi a v Tišnově, kde jsem vyučovala hru na kytaru a souborovou hru. Od roku 1988 vykonávám funkci zástupkyně ředitele v ZUŠ Kuřim. Jsem členkou brněnské skupiny Gajdoši, která se zabývá zpracováním lidové hudby z Brněnska a starou hudbou. Ve skupině působím jako zpěvačka, hráčka na kytaru a dudy (gajdy). Svoje zkušenosti uplatňuji také ve výuce, na škole vedu v současné době dva folkové soubory.

Úspěchy v pedagogické činnosti:

  • Folkový soubor – 1. místo v celostátním kole Národní soutěže ZUŠ (2018)
  • Adéla Václavíková – Čestné uznání v celostátním kole Národní soutěže ZUŠ (2014)
  • Vojtěch Votýpka – Čestné uznání v celostátním kole Národní soutěže ZUŠ (2014)
  • Kytarové duo Adéla Václavíková, Vojtěch Votýpka – 1. místo v krajském kole Národní soutěže ZUŠ (2014)
  • Kateřina Blechová – 1. místo v krajském kole Národní soutěže ZUŠ (2014)
  • Veronika Imrichová – 3. místo v krajském kole Národní soutěže ZUŠ (2014)
  • Kateřina Vašíčková – 1. místo v celostátním kole Národní soutěže ZUŠ (2011)
  • Anna Marie Zdráhalová – Čestné uznání 1. stupně v celostátním kole Národní soutěže ZUŠ (2011)
  • Kytarové duo Martina Pijáková, Kateřina Vašíčková – 2. místo v celostátním kole Národní soutěže ZUŠ (2011)