Domů » O škole » Zaměstnanci » MgA. Štěpán Graffe

MgA. Štěpán Graffe

Hra na housle

Vzdělání: 

 • Absolvent brněnské konzervatoře (MgA. Jiří Beperát)
 • JAMU (Prof. Rudolf Šťastný),  hra na housle
 • soukromé studium u prof. Jerry Hornera (Indiana University Bloomington).

Praxe v oboru a umělecké aktivity:

 • ZUŠ Kuřim do r. 2019
 • Konzervatoř Brno, od r. 2009 pedagog hry na housle
 •  vedoucí akreditovaného vzdělávacího cyklu pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Smyčcové soboty na Konzervatoři Brno a Brněnských smyčcových kurzů, od r. 2014
 • lektor Mezinárodních hudebních kurzů Bohuslava Martinů a Leoše Janáčka v Turnově, od r. 2010
 • ZUŠ Rousínov
 • Primárius Graffova kvarteta
 • umělecký vedoucí komorního orchestru Ars Collegium
 • člen houslového DUO LYRIKO
 • četná umělecká činnost doma i v zahraničí.

Vedl jsem masterclass také v zahraničí  (např. v USA na The University of Tampa, Clayton State University v Atlantě ad.), opakovaná je také moje přednášková činnost o metodice výuky hry na housle a houslové interpretaci. Bývám častým hostem porot houslových soutěží, např. předseda poroty na  Mezinárodní soutěži Josefa Muziky v Nové Pace a na Mezinárodní soutěži o cenu Václava Krůčka v Novém Jičíně.

Úspěchy v pedagogické činnosti:

 • Terezie Graffová – 2. místo v krajském kole Národní soutěže ZUŠ v oboru hra na housle (2017)
 • Petra Sklenářová – 3. místo v krajském kole Národní soutěže ZUŠ v oboru hra na housle (2017)
 • Kateřina Bártková – 3. místo v krajském kole Národní soutěže ZUŠ v oboru hra na housle (2017)
 • Tereza Homolová – 1. místo v krajském kole Národní soutěže ZUŠ v oboru hra na housle (2017)