Základní umělecká škola Kuřim
Telefon: 541 420 060
E-mail: zus.kurim@worldonline.cz

KONTAKTY

Tenor

Co se žák naučí

Tenor – baskřídlovka je nepostradatelný nástroj v dechovém souboru. Žáci se vybírají většinou z řad hráčů, kteří už mají s hrou na dechový nátroj předchozí zkušenosti a mají pro hru na tenor fyzické předpoklady. Mohou se uplatnit ve školním žesťovém souboru, kde se seznámí s různorodým
repertoárem. Později mohou své schopnosti zúročit jako hráči v dechových nebo komorních souborech, ale také v symfonickém orchestru, kde se tenor běžně používá.

Co bude potřebovat

V začátcích výuky je možné si zapůjčit školní nástroj.

Vyučující

Mgr. et MgA. Jiří Komosný – tenor  (Veverská Bítýška, Kuřim)

MgA. Pavel Pálenský – tenor (Kuřim)

Jak se přihlásit?

Vyplňte on-line přihlášku ke studiu, poté budete kontaktováni vedením školy s informacemi o dalším postupu.