Základní umělecká škola Kuřim
Telefon: 541 420 060
E-mail: zus.kurim@worldonline.cz

KONTAKTY

Akordeon

Co se žák naučí

Akordeon je nástroj, který nabízí široké uplatnění v mnoha hudebních žánrech, stylech, souborech, či jiných hudebních seskupeních. Své místo má jak v hudbě lidové, tak v hudbě klasické. Výuka hry na akordeon probíhá v individuálních hodinách. Od začátku výuky dbáme na dodržování správných herních návyků, jako je např. správné sezení s nástrojem, správné držení nástroje, postavení ruky při hře. Zároveň ale rozvíjíme muzikalitu žáka a jeho celkové hudební cítění. Repertoár/skladby vybíráme žákům přímo “na míru” podle jejich herních schopností. Je důležité, aby se hrané skladby žákům líbily, protože tak dosáhneme toho, že je budou cvičit s radostí. Žáci však hrají i technická cvičení (etudy), která jsou nezbytná pro zdokonalování techniky hry na akordeon.

Kromě individuálních hodin navštěvují žáci i komorní hru, která je velmi oblíbená. Žáci mají možnost si zahrát společně v akordeonovém souboru, nebo také další zajímavý repertoár s jinými hudebními nástroji.

Co bude potřebovat

V začátcích děti hrají na malý akordeon, většinou během 4. ročníku žák přechází na větší nástroj, vždy ale záleží na tělesných dispozicích žáka. Pokud nemáte akordeon doma, je možnost ho vypůjčit v naší škole.

Vyučující

Pavlína Zámečníková – akordeon (Kuřim)
Martin Klimeš – akordeon (Kuřim)
Žaneta Vítová – akordeon (Kuřim)
BcA. Ondřej Zámečník – akordeon (Kuřim)

Barbora Dobešová – akordeon (Kuřim) – rodičovská dovolená

Jak se přihlásit?

Vyplňte on-line přihlášku ke studiu, poté budete kontaktováni vedením školy s informacemi o dalším postupu.