Základní umělecká škola Kuřim
28 únor 2018
KONCERT VÍTĚZŮ ŠKOLNÍHO KOLA NÁRODNÍ SOUTĚŽE ZUŠ
ve hře na dechové nástroje dřevěné a žesťové, v sólovém a komorním zpěvu, hře folklórních souborů
Dárky soutěžícím věnoval Klub přátel ZUŠ Kuřim
Zpátky na seznam