Základní umělecká škola Kuřim
Výsledky okresního kola taneční soutěžní přehlídky ZUŠ
3.4.2018

Dne 14. března se děvčata naší školy zúčastnila okresního kola taneční přehlídky v Blansku, kde dosáhla výborných výsledků! Ze třídy p. uč. Ziny Daňkové získala sólistka Veronika Vlasáková Bronzové pásmo se skladbou "Můj svět", děvčata z II. stupně se skladbou "V mlhách" Stříbrné pásmo, malé tanečnice ze 2. ročníku se skladbou "Jak si hrály naše mámy" získaly Zlaté pásmo, postup do krajského kola a Ocenění za hravost v pohybu a sólistka Barbora Novotná se skladbou "Chybíš mi" získala rovněž Zlaté pásmo a postup do krajského kola.
Ze třídy paní uč. Barbory Michelové získala děvčata z PTV a 2. ročníku Stříbrné pásmo se skladbou "Studánka" a sólistka Jolana Skoumalová Zlaté pásmo a postup do krajského kola za skladbu "Píseň Swanildy" .
Všem oceněným GRATULUJEME a přejeme hodně úspěchů v krajském kole!!!


Gratulujeme!
Zpátky na seznam