Základní umělecká škola Kuřim
Vítejte na stránkách Základní umělecké školy Kuřim

Naše škola poskytuje umělecké vzdělání v hudebním, tanečním, výtvarném, literárně dramatickém a nově i multimediálním oboru.
Cílem školy je rozvíjení uměleckého nadání dětí od předškolního věku pod vedením kvalifikovaných odborníků a pedagogů. Jejichž snahou a posláním je vychovávat vynikající muzikanty, tanečníky, výtvarníky a herce, ale zároveň učit děti lásce k umění, které je bude provázet celým životem. Ve vyučovacích hodinách usilujeme o individuální přístup k žákům, snažíme se, aby vyučování probouzelo v dětech nadšení, lásku a tvůrčí přístup k umělecké činnosti. V neposlední řadě návštěva ZUŠ podporuje smysluplné a kvalitní trávení volného času.
Nejlepší žáci a studenti mohou pokračovat ve studiu a stát se profesionálními umělci. Řada absolventů naší školy studovala a dále studuje na středních a vysokých uměleckých školách a po jejich úspěšném dokončení pak působí dále profesionálně ve svém oboru.
V posledních letech jsme rozšířili  výuku folkové a populární hudby, na škole bylo vybudováno nové nahrávací studio a byla zahájena výuka digitálního videa a práce s kamerou.


Výuka mimo hlavní budovu:
na pobočce ve Veverské Bítýšce, která má samostatnou budovu
a na pěti odloučených pracovištích - v Čebíně, Lelekovicích, Lipůvce, Moravských Knínicích a Lažánkách, kde výuka probíhá na Základních školách.

Pobočka Veverská Bítýška:     výuka hudebního, tanečního a výtvarného oboru  
Pracoviště Čebín:                  výuka hudebního oboru  
Pracoviště Lelekovice:            výuka hudebního a tanečního oboru
Pracoviště Lipůvka:               výuka hudebního oboru
Pracoviště Lažánky:               výuka hudebního oboru         


 
Budova na?í ?koly

KONTAKT:
Základní umělecká škola Kuřim, příspěvková organizace, Zahradní 1529/21, 664 34 Kuřim, tel.: 541420060-62
E-mail:zus.kurim@worldonline.cz, IČO:44946783